Τζάκια επιτοίχια

Τζάκια επιτοίχια

Τύπος Πλάτος εσωτ./εξωτ. Βάθος εσωτ./εξωτ. Ύψος εσωτ./εξωτ.
Ίσιο 80cm 80/95 60/70 55/160
Ίσιο 90cm 90/105 60/70 55/160
Τζάκια μονόπλευρα

Τζάκια μονόπλευρα

Διαστάσεις Εσωτερικές Εξωτερικές
Πλάτος 85 105
Βάθος 57 65
Ύψος 55 160
τζάκια γωνιακά

Τζάκια γωνιακά στρογγυλά

Διαστάσεις Εσωτερικές Εξωτερικές
Πλάτος 90 95
Βάθος 60 92
Ύψος 55 160
τζάκια γωνιακά

Τζάκια γωνιακά πολύπλευρα

Διαστάσεις Εσωτερικές Εξωτερικές
Πλάτος 90 117
Βάθος 56 90
Ύψος 55 160