Οι δέκα κανόνες του Pellet

  • Το pellet είναι οικολογικό.
  • Σας λύνει τα χέρια, είναι πιο εύχρηστο από το ξύλο.
  • Έχει εύκολη αποθήκευση.
  • Στηρίζει τις τοπικές οικονομίες.
  • Η βιομάζα πλέον επιτρέπεται και στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
  • Αν διαλέξετε σόμπα νερού ή λέβητα συνδέεται με τα σώματα του καλοριφέρ σας και το boiler.
  • Αν επιλέξετε λέβητα πέλλετ η τροφοδοσία γίνεται ανά 2 ή 3 ημέρες.
  • Έχετε εγγυημένες ποσότητες. Αγοράζετε συσκευασμένους σάκους 15 kg.
  • Πάνω απ’ όλα είναι οικονομικό.
pellet,κουτσουβάνος